אודותינו

צפריר ניר – תת ניצב (בדימוס) משמר הגבול

פיקד על יחידת הימ"מ [יחידת משטרה מיוחדת ללוחמה בטרור]. מפקד  משמר הגבול באזור ירושלים במהלך תקופה רבת אירועים עוינים .  פיקד על האקדמיה לקציני משטרה. מומחה בהקמה ואימון של יחידות מיוחדות.

צוות החברה