חברה המתמחה בתכנון, הקמה ושדרוג של מערכי אבטחה בים וביבשה .

ביצוע פרויקטים עבור המגזר הלאומי , המסחרי והפרטי.

ספייק מומחי ביטחון

ייעוץ ביטחוני מקצועי בינלאומי ,ים ויבשה 

Design and establishment of

   Maritime and Homeland Security systems

 

   Against criminality , terror and other risks for National,          

   Industrial, Business and Private sectors.

 

   To provide efficient and optimal Preparedness, Training,

   Response to risks, management of Anti-terror operations

   and emergency situations worldwide